maandag 13 augustus 2018


KAARTWEDSTRIJDEN een organisatie van OKRA SENIORENWERK  EVERSEL 2019-2020

Beste kaartliefhebber en kaartliefhebster.

In samenspraak met de  uitbaters Gunther en Ilse

Zijn we overeengekomen om OP 7/10/2019 te starten met ons 53° kaartseizoen


 Inschrijfbedrag blijft  €3,5 per speler


DE WEDSTRIJDEN VINDEN PLAATS IN DE CAFETARIA VAN SINT BAAF. 

 AANVANG TE 19U. We trachten dit aanvangsuur aan te houden bij elke wedstrijd.

De reglementering blijft zoals altijd is geweest

De verliezer trakteert de winnaar met de goedkoopste consumptieprijs(wordt bij de 1° wedstrijd meegedeeld) indien de winnaar een duurdere consumptie wenst te nemen, dient hij(zij) het, meer bedrag zelf bij te passen. De verliezer is NIET verplicht om mee te consumeren.
De uit te betalen prijzen worden bekend gemaakt van zodra de uitslag opgemaakt is.
                                                      “HOPELIJK MOGEN WIJ U ER VERWELKOMEN”

                                                       Cafetaria uitbater en  OKRA  SENIORENWERK  EVERSEL

 Info en KAARTREGLEMENT    hierboven in de keuzebalk  

NOTEER ALVAST IN JOU AGENDA

HET 53° KAARTSEIZOEN  START OP 7/10/2019


OP DE KERMISWEDSTRIJD MOCHTEN WIJ 52 SPELERS NOTEREN = 13 TAFELS

maandag 25 april 2016

ONZE OKRA VERENIGINGOKRA SENIORENWERK EVERSEL

Wij zijn een seniorenvereniging gegroeid uit de vroegere ACV- VAKBOND  der  mijnen.  Omdat mijnwerkers na 25 actieve dienstjaren  pensioen gerechtigd  waren, kregen wij in onze vereniging  ook jongere leden  min- 65-jarigen die aansloten als gepensioneerden.
Toen de mijnen in de jaren 1990 allen gesloten werden bleven wij aangesloten bij de ACV- VAKBOND met centrale(mijn).Wij behielden de naam  ACV-Gepensioneerden EVERSEL.
Bij de sluiting der laatste mijn, werd het nodig een wijziging door te voeren omdat de centrale mijn binnen de vakbond zou opgaan in de centrale van Energie en Chemie.
Vanaf dat ogenblik zouden er geen  -65jarigen nog kunnen toetreden als gepensioneerde in onze vereniging. Uit respect voor onze voorgangers en bezielers van onze bestaande gepensioneerden vereniging hebben wij toen de beslissing genomen om aan te sluiten bij de nationale vereniging der gepensioneerden (Toenmalig 'KBG' Kristelijke Bond van Gepensioneerden Trefpunt 55 + ).
Beide verenigingen werden opgenomen binnen ÉÉN bestuur  en onze vereniging kreeg een nieuwe naam: ACV- KBG GEPENSIONEERDEN VERENIGING EVERSEL.
Inmiddels werd KBG omgevormd tot OKRA (Open Kristelijk Respectvol Actief TREFPUNT 55+ )
Nota: Binnen de nederlandse spellingsgids is Kristelijk fout en dient christelijk te worden geschreven  maar door de ontwerpers van de nieuwe verenigingsnaam werd de 'ch' hier vervangen door een 'K'
Hierboven vind je het logo met de nieuwe huisstijl van OKRA.

NOTA:
Doordat het ACV de mijnwerker met pensioen nu volledig heeft weggewerkt blijft er geen ACV-PENSIOEN MEER OVER . Al de oud mijnwerkers die nu nog aangesloten blijven bij ACV .Worden  als ACTIEVE LEDEN MEEGENOMEN IN DE CENTRALE WAAR ZE ZIJN BIJ AANGESLOTEN.


Vanuit dit standpunt zijn wij nu DEFINITIEF overgestapt als
OKRA-SENIORENWERK EVERSEL


MEER INFORMATIE  KLIK OP DE LINK IN DE KEUZEBALK
VOOR OKRA-LIMBURGCONTACT PERSONEN
Neven Marcel          011 43 19 60
marcel.neven1@telenet.be
Schuyten Gerard     011 43 18 22
gerard.schuyten@telenet.be

Reymen  Alfons                 Bestuurslid
Custers Greta                     Bestuurslid        
Vandebrouck Florentina    Bestuurslid  
Dams Andre                       Bestuurslid    op rust