maandag 13 augustus 2018


KAARTWEDSTRIJDEN een organisatie van OKRA SENIORENWERK  EVERSEL 2018-2019

Beste kaartliefhebber en kaartliefhebster.

In samenspraak met de  uitbaters Gunther en Ilse

Zijn we overeengekomen om ons 52° kaartseizoen  “ZETTEN”  TE  STARTEN.

Dit vanaf 1 oktober 2018 tot  18 maart 2019  telkens op MAANDAGAVOND 13 kaartwedstrijden “ZETTEN”. ZOALS ELK SEIZOEN IS ER EEN BONUS voor TROUW AANWEZIGE spelers MET een MINIMUM VAN 6 AANWEZIGHEDEN VOORZIEN EN ZAL op de 13°en laatste wedstrijd geschonken worden.
Ze zullen DOORGAAN IN DE CAFETARIA VAN SINT BAAF.
HET DOEL DER WEDSTRIJDEN is om LANGE KOUDE WINTERAVONDEN OP een GEZELLIGE MANIER DOOR TE BRENGEN.
De verliezer trakteert de winnaar met de goedkoopste consumptieprijs(wordt de 1° wedstrijd meegedeeld) indien de winnaar een duurdere consumptie wenst te nemen, dient hij het meer bedrag zelf bij te passen. De verliezer is NIET verplicht om mee te consumeren.


AANVANGSTIJD ZOALS ALTIJD +/- 19u00 als de tafels volledig zijn.

DE VOORZIENE DATA ZIJN:

1  -  15  en  29 oktober 2018;   12 en 26 november 2018;   3 en 17 december 2018

7 en 21 januari  2019;   4 en 18 februari 2019;  4  en 18 maart 2019


                                                      “HOPELIJK MOGEN WIJ U ER VERWELKOMEN”

                                                       Cafetaria uitbater en  OKRA  SENIORENWERK  EVERSEL


 Info en KAARTREGLEMENT  via GOOGLE   site     OKRA SENIOREN EVERSEL

vrijdag 20 juli 2018OPFRISSING VERKEERSREGELS O.K.R.A. SENIORENWERKING EVERSELOPFRISSING    Verkeersreglementen

Beste,  lid of okra geintresseert lid 

Het verkeer wordt steeds drukker en een paar maal per jaar worden er kleine en soms ook grote wijzigingen aangebracht in de reglementering ervan. Als OKRA -seniorenwerking  hebben wij via autorijschool GOOSSENS  een afspraak gemaakt  om er een opfrissing te houden in de lokalen aldaar. De opfrissing wordt gegeven gespreid over 4 voormiddagen telkens van 9u00 tot 12u00.

en telkens is er een pauze voorzien om het geheel niet te druk te maken. De deelnameprijs bedraagt voor de 4 voormiddagen € 25,00 per persoon .

Er kunnen maximum 20 personen per sessie deelnemen.

Kandidaat deelnemers kunnen  inschrijven enkel via Schuyten Gerard Everselkiezel ,39 (011431822) via onderstaande inschrijfstrook. Indien er meer kandidaat deelnemers zijn hebben we een afspraak om een 2° sessie te organiseren op latere data. De deelnemers worden genoteerd na betaling van de inschrijvingssom en genoteerd volgens aangifte. De data van de 1° sessie zijn vastgelegd op:

1. Maandag             15/10 vanaf 9u-12u

2.Dinsdag                 16/10 vanaf 9u-12u             INSCHRIJVING T.E.M 1/9/2018

3.Donderdag             18/10 vanaf 9u-12u

4.Vrijdag                    19/10 vanaf 9u-12u

INSCHRIJVEN KAN DOOR  het deelname bedrag(€25,00) binnen te brengen op het hoger vermelde adres en bent U ingeschreven

maandag 25 april 2016

ONZE OKRA VERENIGING

ALS JE EEN KAARTLIEFHEBBER BENT NOTEER DEZE DATUM
1 OKTOBER 2018  OM 19u00
IN CAFETARIA SINT BAAF ONZE 52° KLASSEMENTSKAARTWEDSTRIJDEN "ZETTEN"


OKRA SENIORENWERK EVERSEL

Wij zijn een seniorenvereniging gegroeid uit de vroegere ACV- VAKBOND  der  mijnen.  Omdat mijnwerkers na 25 actieve dienstjaren  pensioen gerechtigd  waren, kregen wij in onze vereniging  ook jongere leden  min- 65-jarigen die aansloten als gepensioneerden.
Toen de mijnen in de jaren 1990 allen gesloten werden bleven wij aangesloten bij de ACV- VAKBOND met centrale(mijn).Wij behielden de naam  ACV-Gepensioneerden EVERSEL.
Bij de sluiting der laatste mijn, werd het nodig een wijziging door te voeren omdat de centrale mijn binnen de vakbond zou opgaan in de centrale van Energie en Chemie.
Vanaf dat ogenblik zouden er geen  -65jarigen nog kunnen toetreden als gepensioneerde in onze vereniging. Uit respect voor onze voorgangers en bezielers van onze bestaande gepensioneerden vereniging hebben wij toen de beslissing genomen om aan te sluiten bij de nationale vereniging der gepensioneerden (Toenmalig 'KBG' Kristelijke Bond van Gepensioneerden Trefpunt 55 + ).
Beide verenigingen werden opgenomen binnen ÉÉN bestuur  en onze vereniging kreeg een nieuwe naam: ACV- KBG GEPENSIONEERDEN VERENIGING EVERSEL.
Inmiddels werd KBG omgevormd tot OKRA (Open Kristelijk Respectvol Actief TREFPUNT 55+ )
Nota: Binnen de nederlandse spellingsgids is Kristelijk fout en dient christelijk te worden geschreven  maar door de ontwerpers van de nieuwe verenigingsnaam werd de 'ch' hier vervangen door een 'K'
Hierboven vind je het logo met de nieuwe huisstijl van OKRA.

NOTA:
Doordat het ACV de mijnwerker met pensioen nu volledig heeft weggewerkt blijft er geen ACV-PENSIOEN MEER OVER . Al de oud mijnwerkers die nu nog aangesloten blijven bij ACV .Worden  als ACTIEVE LEDEN MEEGENOMEN IN DE CENTRALE WAAR ZE ZIJN BIJ AANGESLOTEN.


Vanuit dit standpunt zijn wij nu DEFINITIEF overgestapt als
OKRA-SENIORENWERK EVERSEL


MEER INFORMATIE  KLIK OP DE LINK IN DE KEUZEBALK
VOOR OKRA-LIMBURGCONTACT PERSONEN
Neven Marcel          011 43 19 60
marcel.neven1@telenet.be
Schuyten Gerard     011 43 18 22
gerard.schuyten@telenet.be

Reymen  Alfons                 Bestuurslid
Custers Greta                     Bestuurslid        
Vandebrouck Florentina    Bestuurslid
Schroyen Andre                 Bestuurslid 
Dams Andre                       Bestuurslid