maandag 13 augustus 2018


KAARTWEDSTRIJDEN een organisatie van OKRA SENIORENWERK  EVERSEL 2018-2019

Beste kaartliefhebber en kaartliefhebster.

In samenspraak met de  uitbaters Gunther en Ilse

Zijn we overeengekomen om ons 52° kaartseizoen  “ZETTEN”  TE  STARTEN.

Dit vanaf 1 oktober 2018 tot  18 maart 2019  telkens op MAANDAGAVOND 13 kaartwedstrijden “ZETTEN”. ZOALS ELK SEIZOEN IS ER EEN BONUS voor TROUW AANWEZIGE spelers MET een MINIMUM VAN 6 AANWEZIGHEDEN VOORZIEN EN ZAL op de 13°en laatste wedstrijd geschonken worden.
Ze zullen DOORGAAN IN DE CAFETARIA VAN SINT BAAF. 

HET DOEL DER WEDSTRIJDEN is om LANGE KOUDE WINTERAVONDEN OP een GEZELLIGE MANIER DOOR TE BRENGEN. HOU HET STEEDS GEZELLIG !!!! EN MAAK GEEN VERWIJTEN NAAR ELKAAR WIE VANDAAG ALS EERSTE WINT KAN DOOR HET KRIJGEN VAN SLECHTE KAARTEN BIJ EEN VOLGENDE WEDSTRIJD OOK EEN TROOSTPRIJS MOETEN AANNEMEN. 

De verliezer trakteert de winnaar met de goedkoopste consumptieprijs(wordt de 1° wedstrijd meegedeeld) indien de winnaar een duurdere consumptie wenst te nemen, dient hij het meer bedrag zelf bij te passen. De verliezer is NIET verplicht om mee te consumeren.


AANVANGSTIJD ZOALS ALTIJD +/- 19u00 als de tafels volledig zijn.

DE VOORZIENE DATA ZIJN:

1  -  15  en  29 oktober 2018;   12 en 26 november 2018;   3 en 17 december 2018

7 en 21 januari  2019;   4 en 18 februari 2019;  4  en 18 maart 2019


                                                      “HOPELIJK MOGEN WIJ U ER VERWELKOMEN”

                                                       Cafetaria uitbater en  OKRA  SENIORENWERK  EVERSEL


 Info en KAARTREGLEMENT    hierboven in de keuzebalk  

vrijdag 20 juli 2018OPFRISSING VERKEERSREGELS O.K.R.A. SENIORENWERKING EVERSELOPFRISSING    Verkeersreglementen

Beste,  lid of okra geintresseert lid 

Als OKRA -seniorenwerking  EVERSEL hebben wij via autorijschool GOOSSENS  een opfrissing aangeboden en deze ook gevolgd.

Er namen slechts 14 personen aan deel 

Er werden door onze bestuursleden 120 briefjes verdeeld onder onze leden. 
Hiervan schreven er slechts 10 leden in , hierdoor konden er nog een 4-tal niet leden deelnemen aan deze opfrissing. 
De opfrissing was zeer leerrijk en gaf duidelijk aan dat elke weggebruiker dit zou moeten volgen.
Onze lesgeefster gaf op allerlei gebied zeer goed de verkeersregels in uitvoering weer en waar nodig werd er bijkomende uitleg gegeven.
Uiteraard was er soms ook al eens een discussie want de regels zijn soms best ingewikkeld.
Soms  moeilijk om  in EEN OOGOPSLAG te beoordelen , en een beslissing te nemen zonder een overtreding te begaan. Iedereen van de aanwezigen was na deze opfrissing beste tevreden het mee gevolgd te hebben. maandag 25 april 2016

ONZE OKRA VERENIGINGOKRA SENIORENWERK EVERSEL

Wij zijn een seniorenvereniging gegroeid uit de vroegere ACV- VAKBOND  der  mijnen.  Omdat mijnwerkers na 25 actieve dienstjaren  pensioen gerechtigd  waren, kregen wij in onze vereniging  ook jongere leden  min- 65-jarigen die aansloten als gepensioneerden.
Toen de mijnen in de jaren 1990 allen gesloten werden bleven wij aangesloten bij de ACV- VAKBOND met centrale(mijn).Wij behielden de naam  ACV-Gepensioneerden EVERSEL.
Bij de sluiting der laatste mijn, werd het nodig een wijziging door te voeren omdat de centrale mijn binnen de vakbond zou opgaan in de centrale van Energie en Chemie.
Vanaf dat ogenblik zouden er geen  -65jarigen nog kunnen toetreden als gepensioneerde in onze vereniging. Uit respect voor onze voorgangers en bezielers van onze bestaande gepensioneerden vereniging hebben wij toen de beslissing genomen om aan te sluiten bij de nationale vereniging der gepensioneerden (Toenmalig 'KBG' Kristelijke Bond van Gepensioneerden Trefpunt 55 + ).
Beide verenigingen werden opgenomen binnen ÉÉN bestuur  en onze vereniging kreeg een nieuwe naam: ACV- KBG GEPENSIONEERDEN VERENIGING EVERSEL.
Inmiddels werd KBG omgevormd tot OKRA (Open Kristelijk Respectvol Actief TREFPUNT 55+ )
Nota: Binnen de nederlandse spellingsgids is Kristelijk fout en dient christelijk te worden geschreven  maar door de ontwerpers van de nieuwe verenigingsnaam werd de 'ch' hier vervangen door een 'K'
Hierboven vind je het logo met de nieuwe huisstijl van OKRA.

NOTA:
Doordat het ACV de mijnwerker met pensioen nu volledig heeft weggewerkt blijft er geen ACV-PENSIOEN MEER OVER . Al de oud mijnwerkers die nu nog aangesloten blijven bij ACV .Worden  als ACTIEVE LEDEN MEEGENOMEN IN DE CENTRALE WAAR ZE ZIJN BIJ AANGESLOTEN.


Vanuit dit standpunt zijn wij nu DEFINITIEF overgestapt als
OKRA-SENIORENWERK EVERSEL


MEER INFORMATIE  KLIK OP DE LINK IN DE KEUZEBALK
VOOR OKRA-LIMBURGCONTACT PERSONEN
Neven Marcel          011 43 19 60
marcel.neven1@telenet.be
Schuyten Gerard     011 43 18 22
gerard.schuyten@telenet.be

Reymen  Alfons                 Bestuurslid
Custers Greta                     Bestuurslid        
Vandebrouck Florentina    Bestuurslid  
Dams Andre                       Bestuurslid    op rust