Kaart reglementReglement “ZETTEN” OKRA SENIOREN WERKING  EVERSEL

Algemene regels  KAARTWEDSTRIJD  "ZETTEN":

Elke speler kan indien gewenst   een reglement ontvangen of raadplegen op onze internetsite desgewenst downloaden en afdrukken
via  OKRA SENIORENWERK EVERSEL
Wijzigingen aangebracht door derden na downloaden en/of afdruk zijn op verantwoordelijkheid van deze persoon.1.           Er wordt afgeheft om te weten wie er moet beginnen met delen. De speler met de hoogste kaart deelt de kaarten, te beginnen vanaf de speler links van hem. Er dient met de wijzerzin van een klok mee gedeeld. De kaarten worden met 4 -4 gedeeld. Een volledig spel(boom) gaat tot 42 punten.
2.           De speler links van de deler zegt als eerste wat hij wil doen.  Minimum inzet is 5 anders moet hij passen. Hij kan kiezen tussen 5,6,7,8,of "KLAK AF"(alle slagen halen zonder partner).
Als iedereen gezegd heeft, dan zegt diegene die de hoogste inzet heeft wat er troef is. De eerste speler na de deler speelt uit. Bij "KLAK AF" blijft de voorhand, voorhand. Indien de voorhand voor uw partner is bij "KLAK AF" gaat de voorhand naar de volgende speler.
3.           Bij rond passen geeft de volgende speler.
4.           Het spelen van de kaarten volgt dezelfde regels als bijvoorbeeld "Wiezen ". Er  MOET  gevolgd worden. Er mag gekocht worden.
5.           Als men het gezette aantal slagen haalt, krijgt men dit aantal punten. Haalt men meer slagen ,dan krijgt men enkel  de punten van de ingezette slagen. Als men de ingezette slagen niet haalt dan wordt dit aantal afgetrokken  van  het eigen  punten totaal en bijgeteld bij het saldo van de. tegenpartij

6.      NA HET GESPEELDE SPEL DIENEN DE KAARTEN OPGENOMEN DOOR DE PERSOON 
DIE HET VOLGENDE SPEL MOET VERDELEN HIJ MAG DE KAARTEN NIET SCHUFFELEN
 (SCHUDDEN) DEZE REGEL WERD OP VERZOEK VAN 90% DER SPELERS AANGEPAST.
DE VORIGE SPELER DIE GEGEVEN HEEFT IS WEL VERPLICHT OM DE KAARTEN TE HEFFEN.
Bij HEFFEN mag men maximaal 3 hoopjes leggen waarvan het 3° MINIMUM 4 kaarten heeft 
7.           Er worden per wedstrijd 6 spellen(bomen) gespeeld.

8.           Na elke boom moet men van plaats veranderen. Tenzij iemand lichamelijk zich moeilijk kan verplaatsen. Het veranderen van plaats wordt bepaald door trekking  van een  tafelnummer  
(als voorbeeld hierna  twee nummers 1 spelen tegen twee nummers 1A)
9.           KLAK AF  gewonnen = 12 punten bij tellen , KLAK AF verloren=  -8 punten en 12 punten bijtellen bij de tegenpartij. De verliezer dient geen consumptie extra te betalen.
10.         Meer punten (+42)  tellen mee in de einduitslag.
11.         Punten  (OP ZOLDER) worden  als 0-punten genoteerd.
12.         SPELERS DIE HET SPEL EERDER AFGEWERKT HEBBEN MOGEN  PRINCIPIEEL NIET MEEKIJKEN  ACHTER  EEN NOG SPELENDE TAFEL. ( nerveus worden der spelers)
De schrijver van dienst zal indien nodig deze personen verwittigen.
Als men toch eens  meekijkt , is het TEN STRENGSTE  VERBODEN zich als toeschouwer te mengen of kritiek te geven van het meegekeken spel .Zelfs als er onregelmatigheden gebeuren mag de toekijker niets  zeggen, dit dient opgemerkt te worden door de tafelspelers zelf.
13.         Een speler die de kaarten op tafel legt (OPEN) , voor het spel afgelopen is , geeft zich gewonnen. De ingezette slagen worden genoteerd bij de andere partij.

14.         Bij eventuele vragen of onregelmatigheden wordt  een bestuurslid erbij geroepen, deze zal U te woord staan en eventueel achter de kaarten blijven staan om te kijken of alles juist verloopt 
(we hopen natuurlijk dat dit nooit het geval zal zijn).

15.         Agressief - en ongepast gedrag worden niet getolereerd.


KAARTSEIZOEN  REGLEMENT
               Er worden 13 wedstrijden gespeeld.
               De eerste 12 zijn bestemd voor  het klassement, van deze 12 wedstrijden zullen  10
               wedstrijden  met het HOOGSTE punten aantal  meetellen .
               De som der punten van deze 10 beste wedstrijden zijn bepalend voor het eindklassement.
               De uitslag en de aanwezigheidsbonus worden  tijdens de 13° en laatste wedstrijd bekend 
               gemaakt en uitgereikt aan spelers die 6 keer aanwezig waren van de
              12 gespeelde klassement wedstrijden.
              De speler  man (en of) vrouw met het  hoogst aantal behaalde punten tijdens de 12 eerste
              wedstrijden, ontvangen een  meer prijs.
              Als een speler belet is tijdens een wedstrijd mag hij of zij zich laten vervangen door een zelf
              aangezochte persoon. 
AANWEZIGHEIDS REGLEMENTERING  bij  een wedstrijd    
               De schrijver van dienst maakt bij elke wedstrijd een prijzentabel voor de die avond
               gespeelde  wedstrijd naargelang  de spelende tafels. Hij zal van zodra de LAATST spelende
               tafel  de behaalde punten binnen brengt, de uitslag opmaken en de prijzen verdelen. Hij  
               zal de uitslag na opmaak onmiddellijk bekend maken.
               Een speler die denkt een prijs te hebben  en door omstandigheden niet langer kan wachten
               om de prijs in ontvangst te nemen , kan een kennis of vriend vragen om de prijs te
               ontvangen, en dan hem te bezorgen.
               Indien dit niet kan dan zal de speler dienen te wachten tot de uitslag bekend  gemaakt
              wordt.
              AL LE BEHAALDE PRIJZEN DIENEN DEZELFDE AVOND MEEGENOMEN DOOR DE SPELERS .
              INDIEN ER EEN PRIJS OPEN BLIJFT EN NIET AFGEHAALD IS , ZAL HET  BEDRAG TERUG
              GEPLAATST EN UITBETAALD BIJ DE EINDBONUS.
              De inschrijfsom bedraagt bij opstelling van het reglement €3,50 .
              Als bij een wedstrijdaanvang de tafels niet volledig vol zijn.

              Bv: 50 i.p.v. 48 spelers(=12tafels en 2 personen),zal de schrijver van dienst  in                    
              samenwerking met een verantwoordelijke of speler voor de 6 bomen.
              van die avond via lottrekking  speler nummers  trekken, die bepalen  welke speler in welk
              spel moet passen, de passende speler ontvangt geen consumptie en krijgt in ruil 42 punten
              voor het gepaste spel. De getrokken spelersnummers komen niet meer terug in de
              lottrekking tot  elke speler een pasbeurt heeft gehad. Na wedstrijdaanvang worden
              laatkomers niet meer ingeschreven.
              Met uitzondering van de hierna volgende regel.
              Als er een laatkomer wil inschrijven en de tafel volledig kan worden gemaakt zal dit
              aanvaard worden op voorwaarde dat de 1°spel  niet te ver gevorderd is(+/- 10min).
SPEL WINNAARS  EN  VERLIEZERS
              De verliezers van een spel(BOOM) betalen de winnaars van het spel een consumptie      
              ter waarde van de goedkoopste pils of frisdrank. Als de winnaar iets duurder wenst te
             drinken dan betaald hij zelf de meerwaarde bij uit eigen zak.
             De verliezer is NIET VERPLICHT OM IETS MEE TE CONSUMEREN, DOCH MAG
             DIT ALTIJD ZELF BESLISSEN.
             Door inschrijving  en deelneming verklaart de speler zich akkoord met de hoger vermelde
             regels van dit reglement.Wij hopen met deze regels U allen, gezellige en aangename
             sportieve kaartavonden te kunnen bezorgen.
AANPASSINGEN EN VERANDERINGEN
             Het bestuur behoud zich het recht van  wijzigingen  aan te passen ,om een goed
             verloop van der kaartwedstrijden mogelijk te maken.
             Met vriendelijke groeten  vanwege OKRA SENIOREN EVERSEL  en  CAFETARIA  GERANT.
                                                         Met akkoord voltallig  OKRA bestuur.                   Wijziging reglement 6.     op  1/10/2020 Delen-schudden en heffen van kaarten
                 Geen opmerkingen: